Background Image Architect website
Gratis offertes vergelijken
Vraag nu tot 4 offertes bij architectenbureaus op

Wat doet een architect?

In een notendop is een architect verantwoordelijk voor het ontwerpen van gebouwen en de openbare ruimte. Het gaat dus om woningen, kantoorpanden, monumenten, pleinen, parken en ga zo maar door. Daarnaast kan deze specialist ook een verbouwing voor bestaande woningen of bouwwerken ontwerpen en kan hij of zij je advies geven over je ideeën of bestaande plannen.

Een architect heeft de eindverantwoordelijkheid over het project en is in de meeste gevallen nauw betrokken bij de uitvoering. Alhoewel dit niet altijd het geval hoeft de zijn. De aannemer is dan de bouwbegeleider of is dat de opdrachtgever zelf (om op de kosten te besparen bijv., zie ook goedkope architect en kosten van een architect).

1) De architect meet

Alvorens een project aan te vangen zal de architect allerlei relevante en technische informatie moeten verzamelen die de kaders vormen voor het ontwerp. Allereerst gaat het om gesprekken met de opdrachtgever om te begrijpen wat de doelstellingen en wensen zijn. Verder verzamelt de architect de volgende gegevens:

  • Kadaster- en situatietekeningen van kavel of bebouwing
  • Gegevens van het bestemmingsplan en de welstandsnota
  • Opmeten van de bestaande bebouwing (bij renovatie, restauratie en herbestemming)
  • Verzamelen van klimatologische gegevens

passiefhuis

2) De architect ontwerpt

De architect ontwerpt in drie fases: het schetsontwerp (SO), het voorlopige ontwerp (VO) en het definitieve ontwerp (DO). Het ontwerp wordt steeds verder verfijnd gedurende deze fases. In de laatste fase werkt de architect de constructieve details uit.

  • Schetsontwerp: In deze eerste fase vertaalt de architect jouw woonwensen naar een driedimensionaal ontwerp. Normaliter presenteert de architect verschillende opties. Dit ontwerp vormt de basis voor het verdere ontwerpproces, en ook wordt het getoetst bij de welstandscommissie van jouw gemeente.
  • Voorlopig ontwerp: In deze fase wordt het ontwerp steeds verder verfijnd. Er vindt veel overleg plaats met de klant en met eventuele externe adviseurs op het gebied van de constructietechniek of duurzaamheid bijvoorbeeld.
  • Definitief ontwerp: Als het ontwerp vast ligt werkt de architect de bouwkundige details uit. Ook worden de constructieve berekeningen uitgevoerd. Uiteindelijk wordt een gedetailleerde prijsopgave opgesteld. Dit ontwerp wordt bij de gemeente ingeleverd ten behoeve van de omgevingsvergunning die nodig is om de bouw te starten.

Zodra zowel de klant als de gemeente het ontwerp hebben goedgekeurd zal de architect de DO technisch verder uitwerken in het technisch ontwerp (TO) en daarna het bestek opstellen. Dit is een administratief en juridisch document waar de uiteindelijke uitvoering op getoetst wordt. Verder worden de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) berekend en aan de normen getoetst.

3) De architect begeleidt

Als de architect de uitvoering begeleidt, dan is deze leidend in het contracteringsproces van de aannemer. Verder houdt de architect de controle over de inkopen en het budget. De architect bezoekt de werkzaamheden met regelmaat om de kwaliteit van de uitvoering te garanderen. De architect stuurt bij waar nodig. Uiteindelijk is de architect verantwoordelijk voor de correcte oplevering zoals ontworpen in de technische tekeningen en zoals bevestigd in het bestek.

tuinarchitect maakt tekening

Wat doen de verschillende soorten architecten?

Architecten specialiseren zich in een bepaald vakgebied en kun je bijv. renovatie architecten of tuinarchitecten tegenkomen. Daarnaast wordt er ook onderscheid gemaakt tussen een interieurstilist en interieurarchitect. Het verschil zit hem in of de betreffende persoon de titel 'architect' mag gebruiken (heeft daarvoor een ingenieursgraad aan een technische universiteit behaald en staat ingeschreven in het architectenregister). Een interieurarchitect kan je daarom veel meer bieden en mag bijv. advies geven over bouwtechnische veranderingen aan het interieur. Denk aan het slopen van een muur om de ruimte groter te maken. Bekijk alle soorten architecten.

Hoe bepaal je de kwaliteit?

Het is belangrijk dat een architect ingeschreven staat in het architectenregister, maar kun je een stap verder gaan en kijken of deze specialist daarnaast ook het bekende BNA keurmerk mag dragen. Architecten die voldoen aan alle eisen van deze branchevereniging worden toegelaten tot de organisatie. De eisen zijn onder meer:

  • ingeschreven in het architectenregister
  • hebben minimaal 2 jaar ervaring
  • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid
  • volgen minimaal 16 uur per jaar een bij- en nascholing
  • houden zich aan de gedragscode van de BNA

Meer over de keurmerken.

Architecten vergelijken?

Vraag gratis en vrijblijvend tot 4 offertes bij architectenbureaus op en vergelijk het aanbod. Door te kiezen voor de beste deal kun je besparen op de kosten die je moet maken.

Lees ook: